اینکه برای زمانی کوتاه، زندگی را در جای دیگری غیر از خانه و در دامن طبیعت تجربه کنیم، شاید باعث شود بیشتر از قبل به طبیعت نزدیک شویم و قدر و ارزش بودنش را بدانیم. جایگاهی که بدون آن حتی لحظه‌ای از نفس کشیدن ناممکن می شود.

روز اردو و کمپ

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب