اینکه در بازی زندگی با تاس، چند می آوری، شاید خیلی مهم نباشد. تلاش کن تا هر رقمی که آوردی، به بهترین شکل ممکن آن را بازی کنی. چون گاهی ۶ نمی تواند تو را به سر منزل مقصود برساند.

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب