خورشید بسیار زیباست،  اما چشمان ما ممکن است از جایی به بعد، این زیبایی و تلالو های دوروبرش را تاب نیاورد. محافظ سر سخت، زیبا و باشکوهی مثل عینک آفتابی، می‌تواند حافظ چشمان ما در برابر این زیبای پرفروغ باشد و بودنش نعمتی برای بهتر دیدن، وقتی که جز روشنی چیز دیگری در اطراف ما نیست.

روز عینک آفتابی

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب