قصه ای شیرین و بسیار مختصر است که قرار است برای لحظاتی هرچند کوتاه، حال دل جماعتی را خوش و آنها را به یک خندیدن حسابی و دسته جمعی دعوت کند.

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب