ابتکار جالبی است ، وجود یک خودانداز که دیگر برای گرفتن عکس از خودمان به دیگران رو نزنیم. اما از وقتی که بازارش داغ شد، دیگر حتی لذت عکس گرفتن هم مثل قبل نیست و همه چیز با سرعت زیاد به سمت عادی شدن میرود. آنقدر سریع که لذت ابتکاری که سالها قبل برایمان در حد یک ایده کوچک جالب بود، دیگر معنایی ندارد. چون ما شور هر چیزی را به سریعترین حالت ممکن در میاوریم.

روز سلفی

ماه محرم

فرا رسیدن ماه محرم و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(

امتیاز دهی به این مطلب