روز اقیانوس

نزدیک به هفتاد و دو درصد از کره زمین با آب پوشانده شده و ما فقط قسمت کوچکی از خشکی های کنار این آب ها

ادامه مطلب »

روز میمون

  تضاد عجیبی بین چشم های غمگین و خنده های بی دلیلشان به چشم می خورد. با اینکه حیوان جنگلند اما وابستگی شان به انسان

ادامه مطلب »

روز حیوانات

  آفرینششان به زیبایی، تفاوت، و شکوه جهان، به اندازه اضافه کرد و به تکامل معنی داد، که هنوز هم بعد از نگاه کردن به

ادامه مطلب »

روز سگ

 انگار که برای انسان آفریده شده، وابستگی و دلبستگی که او به آدمیزاد دارد، یک جهان را متحیر کرده است. وفاداری و مهربانی اش، بین

ادامه مطلب »

روز پشه

 کاری به اینکه خوراک حیوانهای دیگر است نداریم، اما خوب نوشتن درباره این حشره خبیث، که فقط برای ما ضرر است و خطر و به

ادامه مطلب »

روز مارمولک

 چشم های درشت، سرعت عجیبش با شتاب بالا و خنده مرموزانه اش، چشم ها را بر روی جثه ریزش می بندد و به اندازه لشکری

ادامه مطلب »

روز فیل

 تضاد بین اندام بزرگش و صورت کودکانه اش، ترس را از جان و دل آدم می رهاند، و آن همه بزرگی در یک لحظه تبدیل

ادامه مطلب »

روز تنبل

 در میان تمامی معایبی که دارند، اما این که کوتاه ترین و آسان ترین راه ممکن را پیدا می کنند، تا حدودی قابل تحمل شان

ادامه مطلب »

روز خزندگان

  شاید در بین حیواناتی که اهل پرواز و دویدن هستند، حضور این گونه های عجیب و آرام اما مرموز، کمی ترسناک به نظر برسد.

ادامه مطلب »

روز هشت پا

با وجودشان دنیای عجیب زیر آب عجیب تر شده. کارشان فرار از دست کوسه، دلفین و مار ماهی های بزرگ است. هشت پا، سه قلب

ادامه مطلب »