تضاد عجیبی بین چشم های غمگین و خنده های بی دلیلشان به چشم می خورد. با اینکه حیوان جنگلند اما وابستگی شان به انسان شگفت انگیز است، این حیوان بازیگوش که به گفته دانشمندان ما کامل شده آن‌ها هستیم، طالب شیطنت و بازی هستند و حس و حال دیگری به طبیعت داده اند .

روز میمون

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب