با وجودشان دنیای عجیب زیر آب عجیب تر شده. کارشان فرار از دست کوسه، دلفین و مار ماهی های بزرگ است. هشت پا، سه قلب و جوهری که به اطراف تراوش می کنند، این موجودات باهوش و نرم تن را به یکی از زیباترین و شگفت انگیز ترین جانوران جهان آبی بدل کرده است.

روز هشت پا

ولادت امام زمان

ولادت امام زمان آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری

امتیاز دهی به این مطلب