با وجودشان دنیای عجیب زیر آب عجیب تر شده. کارشان فرار از دست کوسه، دلفین و مار ماهی های بزرگ است. هشت پا، سه قلب و جوهری که به اطراف تراوش می کنند، این موجودات باهوش و نرم تن را به یکی از زیباترین و شگفت انگیز ترین جانوران جهان آبی بدل کرده است.

روز هشت پا

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب