با وجودشان دنیای عجیب زیر آب عجیب تر شده. کارشان فرار از دست کوسه، دلفین و مار ماهی های بزرگ است. هشت پا، سه قلب و جوهری که به اطراف تراوش می کنند، این موجودات باهوش و نرم تن را به یکی از زیباترین و شگفت انگیز ترین جانوران جهان آبی بدل کرده است.

روز هشت پا

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب