کاری به اینکه خوراک حیوانهای دیگر است نداریم، اما خوب نوشتن درباره این حشره خبیث، که فقط برای ما ضرر است و خطر و به هم زدن اعصاب، سخت است.  شاید تنها مزیت آن این است که قدر روزهای بدون حضورش را بیشتر بدانیم.

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب