شاید در بین حیواناتی که اهل پرواز و دویدن هستند، حضور این گونه های عجیب و آرام اما مرموز، کمی ترسناک به نظر برسد. ولی طبیعت کار خودش را بلد است و تعادل هدف اصلی آن.  این جانوران عجیب و غریب، از این ایل و تبار دوزیستان بوده اند که در نتیجه یک فرگشت دیگر به آب وابستگی ندارد

روز خزندگان

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب