چشم های درشت، سرعت عجیبش با شتاب بالا و خنده مرموزانه اش، چشم ها را بر روی جثه ریزش می بندد و به اندازه لشکری تمساح، ترس را در وجود برخی زنان و حتی مردان می‌اندازد. انگار که فکرمان را می‌خوانند و بر اساس آن عمل می کنند.

روز مارمولک

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب