انگار که برای انسان آفریده شده، وابستگی و دلبستگی که او به آدمیزاد دارد، یک جهان را متحیر کرده است. وفاداری و مهربانی اش، بین حیوانات شهره است. این زیبای مهربان، نگهبان انسان روی زمین است. بی هیچ منت و توقعی.

ولادت امام زمان

ولادت امام زمان آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری

امتیاز دهی به این مطلب