نزدیک به هفتاد و دو درصد از کره زمین با آب پوشانده شده و ما فقط قسمت کوچکی از خشکی های کنار این آب ها هستیم. کاش می دانستیم که با عمل های اشتباه انسانی که تمامشان حاصل خودخواهی ماست چه بر سر آنها آوردیم و کاش می دانستیم که با پاکیزه نگهداشتن این ثروت عظیم روزهای بهتر و زیباتری در انتظار همه ماست.

روز اقیانوس

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب