انتخاب زبان | Select Language

روز پرستار

وقتی انتخاب کردند که در این قامت پاک به خلق خدمت کنند، چشمهای مهربان شان را روی روزهای خوب و راحت بستند و به روی روزهای سخت و پر از رنج باز کردند. ایثار و فداکاری زیادی می‌خواهد تا مرهم درد و غصه انسانهایی شوی که آنها را نمی شناسی، اما دم نزنی. مراقبت بی منت عین گذشت است. کاری که این فرشتگان سفید پوش انجام میدهند.

روز پرستار مبارک

روز پرستار

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب