وقتی انتخاب کردند که در این قامت پاک به خلق خدمت کنند، چشمهای مهربان شان را روی روزهای خوب و راحت بستند و به روی روزهای سخت و پر از رنج باز کردند. ایثار و فداکاری زیادی می‌خواهد تا مرهم درد و غصه انسانهایی شوی که آنها را نمی شناسی، اما دم نزنی. مراقبت بی منت عین گذشت است. کاری که این فرشتگان سفید پوش انجام میدهند.

روز پرستار مبارک

روز پرستار

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

رحلت حضرت محمد(ص) سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب