روز سفر در زمان

شاید زمان زیادی از اینکه بشر به این پدیده عجیب فکر می‌کند نمی گذرد، اما مردم عادی و دانشمندان در همین مدت کوتاه و پس از نظریه نسبیت عام و خاص، این پدیده را بسیار جدی گرفته اند. پدیده‌ای که شاید یک روز از رویا به واقعیت تبدیل شود و ما مسافران این سفر نه رویایی، بلکه حقیقی شویم.

روز سفر در زمان

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب