به دلمان رخصت می دهیم هر چه خیر و خوب است بخواهیم و کم هم نمی گذاریم. شاید در دنیای بیرون نتوان همه آن را داشت، اما در درونمان تا دلمان بخواهد از آن غنی هستیم. خواسته ها و رویاهای ما تنها دارایی ما هستند که با انگیزه‌ای که می‌دهند، مسیر حیاتمان مان را سهل تر و شوق و اشتیاق بودن و ماندن را در دل ما قوت می بخشد.

روز آرزوها

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب