روز زمین

این گویِ رنگیِ مُعلق در کهکشان را ناب، پاکیزه و در زیباترین شکلِ ممکن به ما سپردند تا در کنارِ لذت و بهره جویی، برای آرامش و سلامتیش بکوشیم. کاش تا آخرین دم، پاسدار این امانت گرانبها بمانیم.

روز زمین

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب