رنگی که از گچ دیوار هم سفیدتر شده، چشمهای از حدقه بیرون زده و تپش های قلبی که کنتور انداخته، از نگرانی دستش روی موس قفل کرده و ذهنی که گذشته رو به یاد نمیاره،  نمیدونه کجاست،  اطلاعاتش رو میگم،  چاره تمامی این  دلهره ها  گزینه‌ای به اسم بک آپ بود.

روز بکاپ

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب