انتخاب زبان | Select Language

روز بکاپ

رنگی که از گچ دیوار هم سفیدتر شده، چشمهای از حدقه بیرون زده و تپش های قلبی که کنتور انداخته، از نگرانی دستش روی موس قفل کرده و ذهنی که گذشته رو به یاد نمیاره،  نمیدونه کجاست،  اطلاعاتش رو میگم،  چاره تمامی این  دلهره ها  گزینه‌ای به اسم بک آپ بود.

روز بکاپ

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب