در جهانی که اکثریت آن، به منفعت خودشان فکر می کنند. این روز نا ممکن به نظر می‌آید. شاید ریشه کن کردن فقر شبیه یک شعار سه واژه ای باشد و انتظارش از جهان و حکومت‌های آن بیهوده؛ اما کمک‌های قطره‌قطره مردم این کره خاکی، می تواند انگیزه ای کوچک برای تاثیراتی بزرگ باشد.

روز ریشه کنی فقر

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب