در جهانی که اکثریت آن، به منفعت خودشان فکر می کنند. این روز نا ممکن به نظر می‌آید. شاید ریشه کن کردن فقر شبیه یک شعار سه واژه ای باشد و انتظارش از جهان و حکومت‌های آن بیهوده؛ اما کمک‌های قطره‌قطره مردم این کره خاکی، می تواند انگیزه ای کوچک برای تاثیراتی بزرگ باشد.

روز ریشه کنی فقر

نیمه ی شعبان

فرا رسیدن نیمه ی شعبان، میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، مهدی موعود (عج) بر

ولادت امام حسین (ع)

ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک

امتیاز دهی به این مطلب