شاید در بعضی از روزهایی که در این کره خاکی شب را به سر می کنیم، یادمان برود که جهان بزرگتر از این گوی گردان است و ما در پهنه وسیع و بی نهایت هستی سرگردانیم. اینکه کهکشانی لایتناهی، گیتی را به تسخیر خودش در آورده و فکر کردن به آن ما را حیران میکند. کائناتی که ما در آن، ذره ای ناچیز در کهکشانش هستیم،  اما غرورمان حتی اجازه تفکر به آن را نمی دهد.

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب