زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی

خالق شاهنامه است و جهان در وصف بزرگی او سر تعظیم فرود آورده.  با حماسه ای که آفرید زبان فارسی را از چنگ تازیان نجات داد و بزرگترین میراث را برای ما به یادگار گذاشت. و تا جایی که توان داریم، باید این یادگار بزرگ را پاس بداریم.

زادروز فردوسی مبارک

زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی

زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی

یک به یکِ واژگانِ زبان پارسی زیبا، که به کلام اعتبار می دهند و ناجیِ این فرهنگ دیرینه هستند را مدیونِ حکیمی هستیم که با آثارش، اسرار زمین را هویدا کرد.

زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی

نیمه ی شعبان

فرا رسیدن نیمه ی شعبان، میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، مهدی موعود (عج) بر

ولادت امام حسین (ع)

ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک

امتیاز دهی به این مطلب