زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی

خالق شاهنامه است و جهان در وصف بزرگی او سر تعظیم فرود آورده.  با حماسه ای که آفرید زبان فارسی را از چنگ تازیان نجات داد و بزرگترین میراث را برای ما به یادگار گذاشت. و تا جایی که توان داریم، باید این یادگار بزرگ را پاس بداریم.

زادروز فردوسی مبارک

زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب