رضا سمائی نیا

سمائی

رضا سمائی نیا متولد ۱۳۵۷ دارای مدرک کارشناسی ارشد روزنامه نگاری می باشد. ایشان از سال 1395 در حوزه های گزارش، خبر، مستند، تیزر و دوبله گویندگی می کنند.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب