پله های برقی را دو تا یکی بالا می رود که به فیلمی که رزرو کرده سر ساعت برسد، وسط سالن سرعتش را کم می‌کند، تاخیر فیلم برای لحظه ای فراموش می شود، چون ذرت های پف کرده، منتظر است، تا در دستان او جای بگیرد و انگار، فیلم بدون پاپ کورن برای او مزه ای ندارد.

روز پاپ کورن مبارک

روز پاپ کورن

شعله های آتش، دانه های سخت و فشرده اش را تبدیل به شکوفه های خوش طعم و سفیدی می کند که از یک دانه آن هم نمیشود گذشت.

روز پاپ کورن

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب