روز پاپ کورن

پله های برقی را دو تا یکی بالا می رود که به فیلمی که رزرو کرده سر ساعت برسد، وسط سالن سرعتش را کم می‌کند، تاخیر فیلم برای لحظه ای فراموش می شود، چون ذرت های پف کرده، منتظر است، تا در دستان او جای بگیرد و انگار، فیلم بدون پاپ کورن برای او مزه ای ندارد.

روز پاپ کورن مبارک

روز پاپ کورن

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب