زادروز علی دایی

تا قبل از اینکه مردی از سرزمین پرتغال رکورد او را بزند، آقای گل جهان بود. انسانی بزرگ و خستگی ناپذیر که نزدیک به سه دهه در مستطیل سبز یکه تازی کرد و درخشید و امید ایرانیان در رقابت های جهانی بود.
تولد علی دایی مبارک

زادروز علی دایی

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب