سالروز درگذشت علی‌اکبر دهخدا

خالق روزنامه صور اسرافیل بود و چهل سال عمرش را صرف کتابی کرد که کلمه ها در ذهن دیگران بی مفهوم و مضمون باقی نماند. طناز بود و منتقد به شرایط جامعه ای که در آن می زیست، تلخی ها را تبدیل به لطیفه میکرد و با لطافشان قبل مردم را به تسخیر در آورده بود.

سالروز درگذشت علی‌اکبر دهخدا

سالروز درگذشت علی‌اکبر دهخدا

 استاد درک مضمون و مفهومات بود و نیمی از عمرش را برای انتقال آن به دیگران صرف کرد. روز مردی که به کلمات مفاهیم عمیقی داد، مبارک.

سالروز درگذشت علی‌اکبر دهخدا

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب