سالروز درگذشت علی‌اکبر دهخدا

خالق روزنامه صور اسرافیل بود و چهل سال عمرش را صرف کتابی کرد که کلمه ها در ذهن دیگران بی مفهوم و مضمون باقی نماند. طناز بود و منتقد به شرایط جامعه ای که در آن می زیست، تلخی ها را تبدیل به لطیفه میکرد و با لطافشان قبل مردم را به تسخیر در آورده بود.

سالروز درگذشت علی‌اکبر دهخدا

سالروز درگذشت علی‌اکبر دهخدا

 استاد درک مضمون و مفهومات بود و نیمی از عمرش را برای انتقال آن به دیگران صرف کرد. روز مردی که به کلمات مفاهیم عمیقی داد، مبارک.

سالروز درگذشت علی‌اکبر دهخدا

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب