انتخاب زبان | Select Language

سالروز درگذشت علی‌اکبر دهخدا

خالق روزنامه صور اسرافیل بود و چهل سال عمرش را صرف کتابی کرد که کلمه ها در ذهن دیگران بی مفهوم و مضمون باقی نماند. طناز بود و منتقد به شرایط جامعه ای که در آن می زیست، تلخی ها را تبدیل به لطیفه میکرد و با لطافشان قبل مردم را به تسخیر در آورده بود.

سالروز درگذشت علی‌اکبر دهخدا

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب