روز حیوانات

  آفرینششان به زیبایی، تفاوت، و شکوه جهان، به اندازه اضافه کرد و به تکامل معنی داد، که هنوز هم بعد از نگاه کردن به

ادامه مطلب »

روز بدون خشونت

از زمانی که جهان شکل گرفت، خشونت به طبیعت آغشته شده بود و ما انسان ها آفریده شدیم تا با عشق، مهر و منطق آن

ادامه مطلب »

روز جهانی لبخند

با اینکه خرج و زحمتی ندارد، ولی ممکن است با نیرو و قدرت حیرت انگیزش، شب و روز خیلی ها را بسازد. لبخند این غریزه

ادامه مطلب »

روز سالمند

رشته های نقره ای روی صورت آرام و پر از مهرشان، حاصل رنج هایی است که به آسانی تبدیل به خبرگی و تجربه نشده. حتی

ادامه مطلب »

روز مو

زینت زیبای صورت است و آفریده شده تا محافظ گرانبهایی برای سیمای ما باشد. این رشته های ظریف و در کنار هم که مکمل چهره

ادامه مطلب »

روز ترجمه و مترجم

  فهم و درک زبان دیگری که یک جهان اندیشه است را با دیگران به اشتراک میگذارد، تا نظرات و عقاید انسان‌های مشابه را به

ادامه مطلب »

بزرگداشت مولوی

در سرزمینمان مولانا و در غرب این هنرمند تکرار نشدنی را با نام رومی می‌شناسند. شهرت و محبوبیتش مرز نمی شناسد و با هنرش یک

ادامه مطلب »

روز هاری

  ویروس شوم و خطرناکی است که دستگاه عصبی مرکزی را نشان میگیرد که اگر به موقع درمان نشود، تبدیل به حادثه‌ای غیر قابل جبران

ادامه مطلب »