روز کرمانشاه

باور نکردنی است اما، قدمتش به دوران پارینه سنگی باز میگردد، زمانی که اولین رد پای انسان، در ستایش زندگی روی آن به جا ماند.

ادامه مطلب ...

روز بزرگداشت خیام

طالع اش به دوران سلجوقی افتاد. به دلیل رباعیات زیبا و دلنشینش،  بیشتر همه آن را شاعر روزهای دور می‌دانند. اما عمر خیام نیشابوری، یک

ادامه مطلب ...

روز خانواده

هیچ چیز نمی‌تواند از این زیباتر باشد. زندگی کردن زیر یک سقف با عزیزترین و نزدیکترین انسانهایی که می شناسیم. می‌خواهد پدر، مادر، خواهر و

ادامه مطلب ...

روز فلافل

این که نامش از کجا نشات گرفته شده، مشخص نیست، اما هنر دست مصریان است و انگار برای جهانی بدون گوشت خواری تعبیه شده. قابل

ادامه مطلب ...

روز آزادی

  شاید در ذات و وجود هر موجودی که زیست می کند و محکوم به زندگی کردن است،  هیچ چیز مثل آزادی و رهایی او

ادامه مطلب ...