فهم و درک زبان دیگری که یک جهان اندیشه است را با دیگران به اشتراک میگذارد، تا نظرات و عقاید انسان‌های مشابه را به هم نزدیک کند و از تفاوتها پلی بسازد برای ادارک و شناختی بهتر.

روز ترجمه و مترجم

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب