رشته های نقره ای روی صورت آرام و پر از مهرشان، حاصل رنج هایی است که به آسانی تبدیل به خبرگی و تجربه نشده. حتی گوشه ای از نگاه های معصومشان که آرامش محض و تسلی خاطر است، آسودگی خیال ما را در روزهای سخت و پر از دلهره اور تضمین می کند.

روز سالمند

نیمه ی شعبان

فرا رسیدن نیمه ی شعبان، میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، مهدی موعود (عج) بر

ولادت امام حسین (ع)

ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک

امتیاز دهی به این مطلب