از زمانی که جهان شکل گرفت، خشونت به طبیعت آغشته شده بود و ما انسان ها آفریده شدیم تا با عشق، مهر و منطق آن را خنثی کنیم، اگر با پا گذاشتن ما به این گیتی، دنیا از قبل هم خشمگین تر شده و خشونت جای آرامش و صلح را گرفته، شاید ما رسالت خود را فراموش کرده ایم.

روز بدون خشونت

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب