آزادی شعارش نبود و به آن باور داشت. زمانی که سیاست بریتانیا،  هند را به چنگال کشیده بود. این مرد با ایمان و آزاد، مردم هند را به رهایی استقلال دعوت کرد و از آنها خواست تا به استعمار نه بگویند. کسی که بعد از آزادی و رسیدن به خواسته اش، روی زجرها و شکنجه هایش چشم بست و کسی را محاکمه نکرد. او شعار نمیداد و به آزادی و رهایی در اعماق قلبش ایمان داشت.

زادروز مهتاما گاندی

نیمه ی شعبان

فرا رسیدن نیمه ی شعبان، میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، مهدی موعود (عج) بر

ولادت امام حسین (ع)

ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک

امتیاز دهی به این مطلب