چیزی نمانده بود که هشت هنر را به اسم خودش بزند،  مرد سرزمین چکمه‌ای، از مستعدان بزرگ و سرشناس نقاشی، مجسمه سازی و معماری بود و در هنر از شعر هم غافل نماند. او که ستایش شده بزرگترین هنرمندان تاریخ جهان است، لقب همه چیزدان را از آن خودش کرده.

زادروز میکل آنژ

 ایتالیا که در آن هنر و معماری حرف اول را میزند، شاگرد خلفی  به نام آنژ را تربیت کرد. تا هنر هایش را برای جهان به یادگار بگذارد.

زادروز میکل آنژ

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب