انتخاب زبان | Select Language

زادروز میکل آنژ

 چیزی نمانده بود که هشت هنر را به اسم خودش بزند،  مرد سرزمین چکمه‌ای، از مستعدان بزرگ و سرشناس نقاشی، مجسمه سازی و معماری بود و در هنر از شعر هم غافل نماند. او که ستایش شده بزرگترین هنرمندان تاریخ جهان است، لقب همه چیزدان را از آن خودش کرده.

زادروز میکل آنژ

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب