انتخاب زبان | Select Language

نریتور

نریتور نریتور یا راوی، فردی است که در یک اثر تصویری داستانی، مستند یا تبلیغی، قصه ای را تعریف می کند. اگر نریتور در کُنش

ادامه مطلب ...