نریتور یا راوی کیست؟

نریتور-2

نریتور یا راوی، فردی است که در یک اثر تصویری داستانی، مستند یا تبلیغی، قصه ای را تعریف می کند. اگر نریتور در کُنش داستان مشارکت تمام و کامل داشته باشد، به این شکل از روایت، اول شخص گفته میشود و اگر راوی، شخصیتی باشد که در قصه حضور ندارد، به آن روایت، شخص سوم می گوییم. در بعضی از آثار تصویری و غیر تصویری، ممکن است چند نریتور وجود داشته باشد، مثل رمان بلندی های بادگیر نوشته امیلی برونته، که شخصیت های متعددی راوی آن هستند. باید بدانید که یک نریتور قابل اعتماد کسی است که مفهوم دقیق و کامل یک موقعیت را به خوبی درک کند و بداند که، این قصه ها هستند که تصمیم میگیرند چه زمانی، نریتور یا راوی وارد اثر شود، چرا که، گاهی روایت کننده ها سرزده به داستان وارد میشوند و گاهی از همان اول حضور دارند. شما هم اگر به دنبال یک راوی مورد اعتماد می گردید یا خودتان یک راوی مورد اعتماد هستید، با شماره موبایل 09351024808 و 09201024808 تماس بگیرید و یا اینجا کلیک کنید .

مطلب پیشنهادی:

اصول گویندگی

خدمات نریشن برای دیجیتال مارکتینگ

اشتراک گذاری این مطلب

مطالب مرتبط

امتیاز دهی به این مطلب