برچسب: شهناز خواجه وند

شهناز خواجه وند
گویندگان

شهناز خواجه وند

خانم شهناز خواجه وند از سال ۱۳۷۵ حرفه گویندگی  را آغاز کرده است. اویکسال در تهران در رادیو واز سال ۷۶ در قزوین گویندگی را

ادامه مطلب »