از همان دوران بلوغ و نوجوانی کنار دختران و بانوان هستند تا با کمکی که به آن ها در حوزه بهداشت، مشاوره و بارداری می دهند، بار سنگینی را از روی دوش آنها بردارند. با وجودشان به مادرانی که فرشتگان کوچکی در بطن دارند روحیه می دهند. حضورشان خیالی امن و خاطری جمع را به پدران و مادران منتظر هدیه می‌دهد.

روز ماما

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب