روز کتاب

کسی حتی فکرش را هم نمی‌کرد که این ورق های به هم چسبیده،  سرنوشت بشر را تغییر دهد و بر ذهن و  جانمان تا این اندازه اثر بگذارد و روحمان را جلا ببخشد. کتاب، این منبع وسیع دانستن ها و ندانستن ها، هست تا به واژه وجود هویت دهد و به ما و هستیمان  اضافه کند.

روز کتاب

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب