کسی حتی فکرش را هم نمی‌کرد که این ورق های به هم چسبیده،  سرنوشت بشر را تغییر دهد و بر ذهن و  جانمان تا این اندازه اثر بگذارد و روحمان را جلا ببخشد. کتاب، این منبع وسیع دانستن ها و ندانستن ها، هست تا به واژه وجود هویت دهد و به ما و هستیمان  اضافه کند.

روز کتاب

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب