روز آگاهی از لکنت زبان

حقیقتا تلخ است، یک کلمه که گفتنش حتی ثانیه ای طول نمی‌ کشد را ناخواسته طولانی می گویند و از گفتنش عاجز می‌شوند، شاید تنها خوبیه این اختلال موذب کننده، این است که درمانش سالهای زیادی است که به کمک مردم جهان آمده و با گفتار درمانی می توانند، یک صحبت طولانی و معمولی را تجریه کنند.

روز آگاهی از لکنت زبان

رحلت حضرت محمد

رحلت حضرت محمد(ص) سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب