مهربانی که بعد از پروردگار، هستی و وجودمان را مدیونش هستیم و زیر سایه ایثار و محبت خالصانه اش زندگی میکنیم. عشق و مهرش بی نهایت است و هیچ  خواسته ای جز خوشبخت شدن ما ندارد. او نماینده خدا روی زمین است، تا در وقت سختی و بی قراری به داد دل دردمندان برسد، هست تا جهان زیبا تر در چشم هایمان نمایان شود و هست تا عشق بی قید و شرط معنا پیدا کند.

روز جهانی مادر مبارک

روز جهانی مادر

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب