مهربانی که بعد از پروردگار، هستی و وجودمان را مدیونش هستیم و زیر سایه ایثار و محبت خالصانه اش زندگی میکنیم. عشق و مهرش بی نهایت است و هیچ  خواسته ای جز خوشبخت شدن ما ندارد. او نماینده خدا روی زمین است، تا در وقت سختی و بی قراری به داد دل دردمندان برسد، هست تا جهان زیبا تر در چشم هایمان نمایان شود و هست تا عشق بی قید و شرط معنا پیدا کند.

روز جهانی مادر مبارک

روز جهانی مادر

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب