برای لذت بردن از شکوه و زیبایی شان به ما هدیه داده شدند. تا طبیعتمان جای زیباتری باشد. اگر قدر موجودات و گونه های کمیاب را ندانیم و از وجودشان مراقبت نکنیم، دیگر جهانی رنگارنگ و متنوع که از آن لذت ببریم نخواهیم داشت.

روز گونه های در معرض خطر

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب