روز قطار

گاهی آرام و با حوصله است و گاهی هم عجول میشود، اما قرار نیست ما را سریع به مقصد برساند. طالب جمع است و با او در اتاق کوچک اما دنجش، شریک زیبایی‌های مناظر بیرون از پنجره می شویم. سفر با او میتواند از زیباترین تجربه هایی باشد که در حافظه ما ثبت می‌شود.

روز قطار

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب