فقط مخلوط غلیظ بین شکر و آب های طعم دهنده است، اما برای زمان طولانی به راحتی ما را سرگرم می‌کند و به دهانمان طعم خوبی می‌دهد.

روز آب نبات چوبی

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب