فقط مخلوط غلیظ بین شکر و آب های طعم دهنده است، اما برای زمان طولانی به راحتی ما را سرگرم می‌کند و به دهانمان طعم خوبی می‌دهد.

روز آب نبات چوبی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب