روز قدرشناسی از شوهر

  اکثرا سکوت میکند و ترجیح می‌دهد که سختی ها و دلهره های روزهای آینده را در درونش پنهان و نیمه پر لیوان را با شریکش تقسیم کند. درون گرایی بیش از حد، خط های دور چشم و جبین او را بیشتر کرده و دلش را صبوتر. نشدن ها نا امیدش نمی‌کند چون می‌داند که همین ناامیدی ممکن است، بهانه ای برای اتمام زندگی مشترکش شود ، و او بودن و ماندن را انتخاب کرده.

روز قدرشناسی از شوهر

میلاد حضرت معصومه

میلاد بانو مهر و وفا، مظهر جود و سخا، کریمه اهل بیت حضرت معصومه (ع) مبارک باد.

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب