روز قدرشناسی از شوهر

  اکثرا سکوت میکند و ترجیح می‌دهد که سختی ها و دلهره های روزهای آینده را در درونش پنهان و نیمه پر لیوان را با شریکش تقسیم کند. درون گرایی بیش از حد، خط های دور چشم و جبین او را بیشتر کرده و دلش را صبوتر. نشدن ها نا امیدش نمی‌کند چون می‌داند که همین ناامیدی ممکن است، بهانه ای برای اتمام زندگی مشترکش شود ، و او بودن و ماندن را انتخاب کرده.

روز قدرشناسی از شوهر

ولادت امام حسین (ع)

ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب