روز قصه گویی

روز قصه گویی

 سرش را به سینه امن مادرش تکیه داده و داستان، با شنیدن تپش های قلب او در کنار صدای مهربان و لحن لطیفش برایش زیباتر است. اکثر بچه های جهان، شب ها را با قصه های پدر، مادر و مادربزرگ و پدربزرگشان به خواب و رویا رفته اند. شاید این زیباترین لحظه زندگی یک کودک باشه.

 روز قصه‌گویی مبارک

روز قصه گویی

ولادت امام حسین (ع)

ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب