روز قصه گویی

 سرش را به سینه امن مادرش تکیه داده و داستان، با شنیدن تپش های قلب او در کنار صدای مهربان و لحن لطیفش برایش زیباتر است. اکثر بچه های جهان، شب ها را با قصه های پدر، مادر و مادربزرگ و پدربزرگشان به خواب و رویا رفته اند. شاید این زیباترین لحظه زندگی یک کودک باشه.

 روز قصه‌گویی مبارک

روز قصه گویی

 بی شک قصه هایی که از کودکی می شنویم ناجی ما در بزرگسالی خواهند

روز قصه گویی

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب