سروش روز، جشن سروشگان

روزی که پنج گاتهای زرتشت سروده می‌شود. روزی که ایرانیان دست بر دعا و نیایش بلند می کنند تا خشم، پلیدی، مستی و دروغ از سرزمینشان برچیده شود و عدالت و صداقت و برابری جای آن را بگیرد و شادی و امید منزلگاه قلب‌هایشان شود.

جشن سروشگان مبارک

سروش روز، جشن سروشگان

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب