انتخاب زبان | Select Language

روز بغل کردن

فقط حلقه کردنِ دست دور کمر و گذاشتن چانه روی شانه نیست، فقط در نزدیک شدن سر و نفس ها به هم خلاصه نمیشود، بغل کردن یعنی نزدیک شدنِ قلب ها به هم، یعنی شریک شدنِ ادراک و احساساتی که در جمله و کلمه نمی گنجد، یعنی تقسیمِ تجربه های تلخ و شیرین زندگی، در آغوشی بی قضاوت

روز بغل مبارک

روز بغل کردن

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب