روز بغل کردن

فقط حلقه کردنِ دست دور کمر و گذاشتن چانه روی شانه نیست، فقط در نزدیک شدن سر و نفس ها به هم خلاصه نمیشود، بغل کردن یعنی نزدیک شدنِ قلب ها به هم، یعنی شریک شدنِ ادراک و احساساتی که در جمله و کلمه نمی گنجد، یعنی تقسیمِ تجربه های تلخ و شیرین زندگی، در آغوشی بی قضاوت

روز بغل مبارک

روز بغل کردن

نیمه ی شعبان

فرا رسیدن نیمه ی شعبان، میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، مهدی موعود (عج) بر

ولادت امام حسین (ع)

ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک

امتیاز دهی به این مطلب