روز آزادی

  شاید در ذات و وجود هر موجودی که زیست می کند و محکوم به زندگی کردن است،  هیچ چیز مثل آزادی و رهایی او را اغنا نکند. آزادی اگر همراه با عشق باشد و احترام و دور از هر ضرری، اگر نفس انسان را به انسانیت نزدیک کند و چراغ امید را در دل خود و دیگران روشن؛ جهانی را چراغانی میکند که نیکی ریشه آن است و بدی در آن جایی ندارد، شاید همه ما برای رسیدن به همین آزادی، نفس می کشیم و ادامه می دهیم.

روز آزادی

ولادت امام حسین (ع)

ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب