انتخاب زبان | Select Language

سالروز قتل امیرکبیر

کاش از ژِن او بسیار تکثیر می شد، چرا که بی شک تمام تکثیر شدگان، ژنِ برتر می‌شدند. کسی که در وهله ای، این سرزمین را به جایی بهتر از آنچه که بود ارتقا داد و تبدیل کرد و نام شکوهمندش را نه در تاریخ ایران بلکه در جهان جاودانه کرد.

سالروز قتل امیرکبیر

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب