سالروز قتل امیرکبیر

کاش از ژِن او بسیار تکثیر می شد، چرا که بی شک تمام تکثیر شدگان، ژنِ برتر می‌شدند. کسی که در وهله ای، این سرزمین را به جایی بهتر از آنچه که بود ارتقا داد و تبدیل کرد و نام شکوهمندش را نه در تاریخ ایران بلکه در جهان جاودانه کرد.

سالروز قتل امیرکبیر

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب