روز صنعت چاپ

 زمانی که جوهر، جای قَلَم، با شتاب بر صفحات کاغد ضرب شد؛ نوید یک اتفاق بزرگ را داد. رویدادی تاریخ ساز، که انقلابی عظیم را در در علم، دانش و بینش بشری رقم زد.

روز صنعت چاپ

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب