روز سندروم دان

از زیست طبیعی محروم اند و از همان کودکی رد چروک خیلی زودتر از دیگران بر صورت مهربانشان می نشیند. با تأخیر رشد می کنند و یاد می گیرند، اما مملو از احساساتی هستند که از انتقال آن ناتوان اند. کل داستان این است، که فقط یک کروموزوم اضافی آنها را تبدیل به بیگناه ترین و معصوم ترین افراد جهان کرده است.

روز سندروم دان

ولادت امام حسین (ع)

ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب