روز سندروم دان

از زیست طبیعی محروم اند و از همان کودکی رد چروک خیلی زودتر از دیگران بر صورت مهربانشان می نشیند. با تأخیر رشد می کنند و یاد می گیرند، اما مملو از احساساتی هستند که از انتقال آن ناتوان اند. کل داستان این است، که فقط یک کروموزوم اضافی آنها را تبدیل به بیگناه ترین و معصوم ترین افراد جهان کرده است.

روز سندروم دان

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب