از زیست طبیعی محروم اند و از همان کودکی رد چروک خیلی زودتر از دیگران بر صورت مهربانشان می نشیند. با تأخیر رشد می کنند و یاد می گیرند، اما مملو از احساساتی هستند که از انتقال آن ناتوان اند. کل داستان این است، که فقط یک کروموزوم اضافی آنها را تبدیل به بیگناه ترین و معصوم ترین افراد جهان کرده است.

روز سندروم دان

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب