تصور اینکه سیستم ایمنی بدن ما به اندازه‌ای فعال شود که با تولید آنتی بادی های فراوان، در نهایت به سلولهای سالم بدن خودمان صدمه بزند، عجیب است. اما در واقعیت این یک بیماری نادر است که هنوز برای آن راه درمانی نیست و فقط کنترل می شود. دنیا پر از اتفاق ها و مسائل عجیبی مثل این بیماری است، که ممکن است هیچ وقت به گوشمان خورده باشد. به امید ریشه کن شدن بیماری لوپوس و همه ی بیماری های خود ایمنی.

روز بیماری لوپوس

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب